Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring The Soulcircle

* Als je een abonnement hebt, een abonnement wilt aanschaffen, een workshop volgt of wilt volgen, een behandeling wilt boeken, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door the Soulcircle of partners willen we transparant zijn, vandaar onze privacyverklaring. The Soulcircle gaat  zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij hebben voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– naam

– telefoonnummers

– mailadres

– adres

– geboortedatum

– woonplaats

* The Soulcircle en haar partners werken volgens de AVG de persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

*Bij het aanmelden van deelname voor een dienst of product bij the Soulcircle kunnen wij vragen om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres.

* Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

* De gegevens die je zelf invult op social-media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen kunnen door the Soulcircle of haar partners worden verwerkt / gebruikt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer of een recensie.

* Gegevens worden bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

* The Soulcircle verstrekt of verkoopt geen gegevens aan derden tenzij het gaat om partners van the Soulcircle waarbij je als bezoeker een dienst of product hebt genoten.  Het kan echter wel op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

* In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

* Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, stuur dan een mailtje naar info@soulcircle.nl met daarbij het verzoek om je gegevens te wissen, aan te passen of aan te vullen. Binnen een week na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van the Soulcircle kun je contact opnemen met: info@soulcircle.nl of via de mobiel op 06-23459394.

* The Soulcircle verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of telefonisch te kunnen informeren. The Soulcircle stuurt maandelijks een nieuwsbrief waarbij de mogelijkheid wordt geboden om je ten allen tijde af te melden. Afmelden kan eenvoudig door een bericht te sturen naar info@soulcircle.nl met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief.

* The Soulcircle kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

* The Soulcircle zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en het up-to-date houden van software.

* De website van the Soulcircle is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.

 

Portretrecht

* The Soulcircle zal te allen tijde voorafgaande van deelname aan workshops of individuele sessies toestemming vragen om foto’s te maken. Je bent altijd vrij om aan te geven om niet zichtbaar in beeld te worden gebracht. Mochten er toch foto’s gemaakt worden dan respecteren we daarbij je wensen en zullen dus altijd vooraf overleggen of gemaakte beelden openbaar gemaakt mogen worden.

Bij vragen en of opmerkingen op bovenstaande neem contact op met info@soulcircle.nl

 

Lees ook:

Algemene Voorwaarden
Disclaimer