Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden The Soulcircle

* The Soulcircle: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden.

* Bezoekers: de wederpartij van the Soulcircle, (centrum voor persoonlijke groei & ontwikkeling) die een product of dienst afneemt.

 

Toepasselijkheid en geldigheid

* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij the Soulcircle als opdrachtnemer optreedt.

* Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door the Soulcircle  per mail of schriftelijk zijn bevestigd.

* Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Abonnement, losse lessen en behandelingen

* The Soulcircle werkt samen met diverse partners waarbij de verantwoording van de aangeboden producten en diensten bij desbetreffende trainer, begeleider, coach of masseur ligt.

* The Soulcircle en samenwerkende partners hebben de ruimte om met zowel losse lessen, workshops als met abonnementen te werken.

* Betaling geschiedt zoals aangegeven bij de producten en diensten van zowel the Soulcircle als de samenwerkende partners.

* The Soulcircle verleent geen restitutie op een reeds betaald abonnement. Wel zijn persoonlijke omstandigheden altijd bespreekbaar en oplossingsgericht.

* Samenwerkende partners van the Soulcircle hebben de vrijheid om zelf de keuze te maken om al dan niet restitutie te geven op aangeboden diensten en producten.

 

Workshops en cursussen

* Een inschrijving voor het bijwonen van een workshop of volgen van een cursus wordt door the Soulcircle en samenwerkende partners aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij het annuleren of verzetten van een workshop of cursus vanuit the Soulcircle of samenwerkende partners zal restitutie plaatsvinden indien anders overeen gekomen.

* The Soulcircle en samenwerkende partners behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

Prijs en betaling

* Met ingang van 2020 is the Soulcircle vrijgesteld van BTW verplichting. Bedragen voor diensten en producten zijn daarom vrijgesteld van BTW. De bedragen zijn in euro’s.

* The Soulcircle en samenwerkende partners behouden zich het recht voor om prijzen aan te passen.

* De betaling van behandelingen geschiedt in overleg met desbetreffende aanbieder van diensten en of producten. Dit kan zijn na het vastzetten van de individuele afspraak of inschrijving voor een workshop. De betaling kan echter ook op voorhand afgedaan worden zodat de zekerheid van deelname kan worden gegarandeerd.

Huisregels

* Parkeer altijd je auto op ons eigen terrein zodat onze buren geen overlast hebben van onze en jullie aanwezigheid mbt parkeren etc. Wij verzoeken je met klem daar gebruik van te maken.

* Op het erf is een fietsenstalling aanwezig naast de grote ruimte. Wij verzoeken je daar gebruik van te maken.

* Wij verzoeken iedereen om ook rustig te zijn in de Damastberg voor en na de activiteit om eventueel slapende buurtbewoners niet te wekken of te storen in hun dagelijkse bezigheden.

* Zorg dat je op tijd bent, als een activiteit reeds is begonnen kun je niet meer binnen omdat dit het proces kan verstoren.

* In de zaal mogen geen schoenen worden gedragen, neem sloffen mee of gebruik hiervoor de antislip-sokken van het centrum. Na gebruik van de antislipsokken verzoeken we je om deze bij de ingang achter te laten zodat ze gewassen kunnen worden.

* The Soulcircle heeft alles in huis om je verblijf zo aangenaam mogelijk te makken. Vaak zorgt het meebrengen van materialen voor onrust in de ruimte en bij jezelf na afloop van een bijeenkomst. Je hoeft dus geen matje, dekens kussens etc. mee te nemen. Mocht je dit wel willen doen neem dan contact op met the Soulcircle.

* Draag gemakkelijk zittende kleding waarbij je de vrijheid hebt van bewegen. Let op het gebruik van parfum en aftershave. Veel verschillende geuren bij elkaar kunnen er voor zorgen dat je uit balans raakt en je niet lekker gaat voelen. Daarnaast kan het een workshop of sessie verstoren als the Soulcircle of onze partners gebruik maken van wierrook, oliën, salie of sandel wood.

* Zowel de lichamelijke als de morele integriteit van bezoeker en partners van the Soulcircle dienen altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt niet getolereerd. Bij het niet naleven van deze regel wordt je verzocht het terrein van the Soulcircle te verlaten. Betaling van de gemaakte kosten moeten alsnog worden gedaan.

* Mocht je naar aanleiding van deelname aan een activiteit vragen of opmerkingen hebben bespreek dit dan met de trainer. Kom je er samen niet uit neem dan contact op met de eigenaren van the Soulcircle.

* Iedereen is vrij om gebruik te maken van het privépark van the Soulcircle tijdens een workshop, training of individuele sessie. Wij wijzen partners en bezoekers erop om met respect met de natuur om te gaan en ons park schoon te houden.

* De vuurplaats is voor iedereen te gebruiken om tot bezinning te komen, om bij te kletsen of muziek te maken. Het aansteken van het vuur mag enkel in overleg met de eigenaren van the Soulcircle.

* Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes van the Soulcircle. Buiten staan op diverse plaatsen asbakken met het verzoek hier gebruik van te maken zodat onze omgeving schoon en fris blijft.

* Meegebrachte voeding is niet toegestaan, the Soulcircle biedt een ruime keuze voor de lunch en eventueel het diner. Er zal altijd rekening worden gehouden met intoleranties, allergieën etc. The Soulcircle zal uitsluitend gebruik maken van Fair trade, Biologische en vegetarische producten daar waar mogelijk.

 

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden voor een activiteiten is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Bij het niet annuleren van je aanmelding zullen de kosten die worden gemaakt in rekening worden gebracht. Daarnaast is het fijn dat wij bij annulering contact op kunnen nemen met mensen die op de wachtlijst staan.

Iedere deelnemer heeft recht op tijd en aandacht. Om hierop toe te zien heeft the Soulcircle de afspraak dat er een maximaal aantal mensen per activiteit kunnen deelnemen. Wij gaan voor kwaliteit en hechten zeer veel waarde aan persoonlijke aandacht. Mocht een activiteit volgeboekt zijn dan krijg je hierover bericht.

Daarnaast kan het gebeuren dat een activiteit onverhoopt niet door kan gaan, wij nemen in dat geval contact met je op.

 

Verplichtingen the Soulcircle & partners

* The Soulcircle zal altijd in overleg met bezoekers kijken naar mogelijkheden om lessen daar waar mogelijk in te halen. Er is echter geen verplichting om een passende oplossing te bieden.

* Partners van the Soulcircle zijn vrij om eigen afspraken / regels te hanteren mbt het inhalen van lessen en workshops of individuele sessies.

 

Overmacht

* Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van the Soulcircle of samenwerkende partners liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van the Soulcircle of samenwerkende partners uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere: beperkende overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van partners bij het aanbieden van diensten en producten.

Ook hier staat een team van professionals voor je klaar op het gebied van massage, reiki,  energetisch werk en heling, osteopathie, voeding en oliën.

Alles onder 1 paraplu aanbieden zorgt voor saamhorigheid, veiligheid en in een vertrouwde omgeving individueel aan je eigen processen werken onder begeleiding van een coach, trainer of therapeut.

Lees ook:

Privacy Verklaring
Disclaimer