Klik op de foto of de naam van de trainer voor meer informatie .

Kees van der Ham

Kees van der Ham
Als geestelijk begeleider is Kees helpend bezig. Kees is echter geen therapeut. Tot dit laatste is hij niet bevoegd. En het is ook zijn insteek niet. Een therapeut zet vanuit het eigen vakgebied methoden in om mensen te helpen meer inzicht krijgen in hun klachten en problemen. Dit op een zodanige manier dat klachten kunnen worden verholpen en mensen beter leren om te gaan met hun problemen. Bij geestelijke begeleiding gaat het er om mensen te helpen hun leven te bezien vanuit de geestelijke dimensie van hun bestaan. Essentieel daarbij is de erkenning dat ons leven gedragen wordt door een overstijgende werkelijkheid. In gelovige taal uitgedrukt gaat het hier over de onzichtbare werkelijkheid van God.

Als geestelijk begeleider stelt Kees zijn eigen ervaring met de geestelijke weg beschikbaar om zo anderen te begeleiden in het volgen van hun eigen geestelijke weg.

Kees is vaste begeleider van de Kloosterdag die 2 keer per jaar wordt georganiseerd en verzorgd de schrijfavonden in het voor en najaar in the Soulcircle.
  • Love the life you live, and live the life you love -Bob Marley-
  • Be yourself, everyone else is taken - Oscar Wilde-
  • What you seek is seeking you - Rumi -
  • The obstacle is the path-Zen Proverb-